Mit: Końcowy koszt środowiskowy produkcji pojazdu elektrycznego jest zbliżony lub wyższy od produkcji pojazdu spalinowego.

Fakt: Badania i analizy przeprowadzone przez ekspertów w dziedzinie ekologii i motoryzacji wskazują na to, że ta teza jest błędna.

Pierwszym aspektem do rozważenia jest proces produkcji. Faktycznie, produkcja baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych, może generować większe emisje CO2 w porównaniu z produkcją silników spalinowych. Jednakże, biorąc pod uwagę dłuższy okres eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz coraz bardziej zielone metody produkcji baterii, ten pierwszy negatywny wpływ środowiskowy może zostać zrekompensowany w trakcie użytkowania pojazdu. Kolejnym istotnym czynnikiem jest emisja CO2 podczas użytkowania pojazdu. Samochody elektryczne, które są zasilane z sieci elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii, mogą generować znacznie mniejsze emisje niż pojazdy spalinowe. Uwzględniając koszt energetyczny produkcji paliwa, okazuje się, że ilość wyemitowanego dwutlenku węgla przez samochód elektryczny zrówna się z autem spalinowym już po trzech latach eksploatacji. Nawet w krajach, gdzie większość energii pochodzi ze spalania paliw kopalnych, samochody elektryczne nadal mogą emitować mniej CO2 niż ich spalinowe odpowiedniki, ze względu na efektywność energetyczną silników elektrycznych. Należy także wziąć pod uwagę aspekt recyklingu. Baterie używane w samochodach elektrycznych mogą zostać poddane procesowi recyklingu, co pozwala na odzyskanie zdecydowanej większości (~95%) cennych materiałów i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

W miarę postępu technologicznego i zmian w produkcji energii elektrycznej w kierunku odnawialnych źródeł, samochody elektryczne mają potencjał, aby znacznie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami spalinowymi.