Mit: Samochody elektryczne nie są w pełni ekologiczne, ponieważ korzystają z prądu wytwarzanego przez spalanie węgla.

Fakt: Źródło energii używane do ładowania samochodów elektrycznych ma istotny wpływ na całkowity ślad ekologiczny tych pojazdów

Jednakże, z perspektywy analizy cyklu życia i porównania z pojazdami spalinowymi, można dojść do bardziej zrównoważonego wniosku. Po pierwsze, samochody elektryczne emitują mniej CO2 podczas użytkowania niż ich odpowiedniki spalinowe, nawet w krajach, gdzie większość energii elektrycznej pochodzi z wysoce emisyjnych źródeł energii. Trendy w produkcji energii elektrycznej zmierzają w kierunku zrównoważonych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna. W miarę wzrostu udziału tych źródeł w miksie energetycznym, samochody elektryczne stają się coraz bardziej ekologiczne w perspektywie całego cyklu życia. Pomimo wciąż jeszcze dużego udziału wysokoemisyjnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski, znaczna część operatorów stacji ładowania deklaruje pochodzenie energii w swoich stacjach ze źródeł niskoemisyjnych i odnawialnych, co zdecydowanie pozytywnie wpływa na zrównoważenie środowiskowe użyteczności pojazdów elektrycznych.