„Anwim S.A., właściciel sieci MOYA, ogłasza przetargi na sprzedaż, magazynowanie, dostawę i serwis ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegóły dotyczące postępowań dostępne są na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/192586

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/192612

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/192610

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/192609

Niniejsze zamówienia związane są z realizacją strategii rozwoju Anwim S.A. ogłoszonej w ubiegłym roku. Zakłada ona dalszy dynamiczny rozwój sieci stacji paliw oraz realizację planu transformacji energetycznej, w tym stworzenia gęstej sieci punktów ładowania aut elektrycznych.”