Mit: Elektryczne samochody są nieodpowiednie do podróży na dalekie dystanse.

Fakt: Analizując dostępne dane oraz badania naukowe, można zauważyć, że ta teza jest zniekształcona i nie odzwierciedla rzeczywistości.

Po pierwsze, recykling baterii z pojazdów elektrycznych przynosi szereg korzyści środowiskowych. Baterie litowo-jonowe, które są najczęściej stosowane w samochodach elektrycznych, zawierają cenne materiały, takie jak lit, kobalt, nikiel i mangan. Odzyskanie poprzez recykling pozwala na ich ponowne wykorzystanie przy niemal zerowej utracie wolumenu, redukując potrzebę wydobycia nowych zasobów, co z kolei zmniejsza negatywny wpływ na środowisko związany z wydobyciem i przetwarzaniem surowców naturalnych.
Nowoczesne technologie recyklingu baterii umożliwiają odzyskanie ok. 95% wszystkich materiałów zawartych w bateriach litowo-jonowych. Procesy te stają się coraz bardziej zaawansowane i efektywne, co prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów i zanieczyszczeń generowanych podczas recyklingu. Instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa profesjonalnie zajmujące się recyklingiem akumulatorów stale doskonalą swoje metody i technologie, dążąc do jeszcze większej efektywności i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

W rzeczywistości, recykling baterii stanowi istotny i efentywny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i redukcji negatywnego wpływu na środowisko zauważalnego podczas procesu produkcji pojazdów elektrycznych.